Available courses

Đây là trình độ tiếp theo của chương trình Tiếng Thụy Điển cho người bắt đầu trình độ A , cấp độ 3.

Đây là khóa học đầu tiên cho người người mới bắt đầu làm quen với tiếng Thụy Điển  ở trình độ A . Trình độ A là trình độ thấp nhất trong chương trình  : Tiếng Thụy Điển dành cho người bắt đầu. Bao gồm 4 trình độ A , B , C , D. 

Ở trình độ A1 , các học viên sẽ được học các nội dung dưới đây:

1. Làm quen với bảng chữ cái Aphabet của tiếng Thụy Điển, cách đọc, cách phát âm.

2. Các từ vựng cơ bản trong tiếng Thụy Điển theo chủ đề : gia đình, xưng hô, sở hữu cách , các vật dụng và các món ăn hằng ngày.

3. Cách chào hỏi cơ bản

4. Các hỏi đáp các câu nói hay sử dụng hằng ngày theo chủ đề : chào hỏi hằng ngày, hỏi ngày giờ, hỏi địa điểm, đi chợ ...

Đây là khóa học tiếp theo dành cho những học viên mới bắt đầu học tiếng Thụy Điển theo chương trình SFI  trình độ A2 là trình độ tiếp theo sau khóa A1. Trong khóa này các học viên sẽ được học các nội dung sau: 

Đây là khóa học dành cho các bạn đã học xong trình độ  A bao gồm : A1 , A2 , A3, A4  của chương trình " Tiếng Thụy Điển dành cho người bắt đầu "

Trong trình độ này các bạn sẽ được học :

- Cách thành lập cấu trúc ngữ pháp của 1 câu đơn giản

-Cách thành lập cấu trúc ngữ pháp của 1 câu đơn giản

-Cách thành lập cấu trúc ngữ pháp của 1 câu đơn giản

-Cách thành lập cấu trúc ngữ pháp của 1 câu đơn giản